COVID INFO

 

Autoškoly - podmienky prevádzky

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 262/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (.pdf, 232 kB) a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 263/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf, 238 kB). (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. SR“).

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. SR sa uzatvárajú sa maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, teda aj autoškoly.

Naďalej odporúčame využívať možnosť dištančnej výučby podľa § 34a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.