!!!!!!  NOVÝ KURZ  !!!!!!

Bližšie info: 0903 646 676, kancelária 0911 925 368
 
 
 
 
 
 
 

 Pokračujeme v praktickom výcviku a výučbe teórie pri dodržiavaní hygienických opatrení:

  • účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty 
  • pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
  • zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.
  • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2 ; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10

Celé znenie vyhlášky:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_207_____.pdf